Lämna/Testa filer - Tryckeri i Malmö

FTP med filkontroll

Ladda upp filermed automatiskt filkontroll

Läs innan du skickar in ditt material/dina tryckfiler.

Vanligaste felen

Är du osäker så på om dina filer är ok för tryck så kan du testa pdf-filerna här

Utfallande tryck
Om trycket går till papperskanten, kontrollera att du fått med utfallande tryck på 2-5 mm.

Instruktioner hur du sparar pdf från indesign och Canva.

Marginaler
Marginalen fram till text, ram eller annat objekt som inte är utfallande bör inte vara närmare än som minst 4 mm från papperskanten.

Färger

Färger

Om ni vill använda färgprofiler så använder vi Fogra.

Bestruket papper: Coated FOGRA 27.

Obestruket papper Uncoated FOGRA 29.

Format

Format

Gör originalet i samma format som det ska vara. Är det många sidor, spara inte sidorna i uppslag utan som sidor. Lägg endast en upp på sidan, vi skjuter automatiskt upp för bästa ekonomi.

Spara som pdf

Spara som pdf

Om inget annat är överenskommet så vill vi ha originalen i PDF-format. Genom att skicka filerna på vår FTP så kontroleras filen automatiskt. I vår FTP kontrolleras alla bildernas upplösning, format, typsnitt, utfall format. mm

Upplösning

Upplösning

Upplösning på bilder bör ligga på 300 dpi för bästa kvalité. För stora affischer mm som ska betraktas på lite avstånd fungera det bra med 150 dpi.

Här kan du kontrollera om dina bilder i en pdf fil är ok för tryck.

Verifierad av MonsterInsights