040-16 59 50

Om ditt tryckeri i Malmö

TRYCKERIET GRAFO TRYCK SNART 60 ÅR

Grafo Tryck startades 1957 på Ystadvägen i Malmö av Stig Ahlbeck. De första åren efter starten var den huvudsakliga produkten bryggerietiketter. På den tiden fanns det ett flertal lokala bryggerier och det trycktes många etiketter till sockerdricka och andra läskedrycker. 1982 flyttades tryckeriet hem till villan på Rudbecksgatan. Allt eftersom anslöt fler familjemedlemmar, först Stigs fru Ulla, sedan sönerna Lars, Håkan och Peter. 1993 flyttade företaget till den nuvarande lokalen på Riddaregatan 2.

Nästa steg var att anställa “utanför” familjen. Lars-Ove, Tony, June och Ola började på tryckeriet. Idag drivs tryckeriet av de tre bröderna Lars, Håkan och Peter. Tony arbetar fortfarande kvar.  2007 firade tryckeriet 50-årsjubileum.

Den tekniska utvecklingen har som bekant varit svindlande. Tekniken förnyas ständigt och verksamheten har därför breddats. Från de gamla boktrycksmaskinerna till dagens moderna offset- och digitalpressar samt storformatsskrivare. Sommaren 2016 köptes den senaste digitalpressen in. Nu har man möjlighet att trycka med än högre kvalité och partiellt uv-lack. Man kan kör dessutom häften med fyrkantsrygg online upp till 50 sidor. Pressen klarar också att trycka matt papper och papper med struktur med mycket bra resultat.

Tryckeriet satsar på att med hjälp av anpassad utrustning, även i framtiden, kunna tillgodose kunders önskemål om bra service och snabb leverans.

Trycker med minsta möjliga miljöpåverkan

Grafo Tryck Ahlbeck AB är ett tryckeri beläget i Malmö. Vår strävan är att trycksaker ska produceras med minsta möjliga miljöpåverkan. Vårt arbete på både kort och lång sikt präglas av ständig förbättring och förebyggande insatser för att förhindra uppkomst av förorening och avfall.

RIKTLINJER

 • Följa lagar och förordningar och om möjligt överträffa dessa
 • Använda inställningsark mer än en gång för att minimera mackulatur
 • Planera tryck jobben efter färg så att det blir så få rengöringar som möjligt
 • Trycka på miljömärkt papper
 • Minimera användandet av kemikalier
 • Använda tryckfärg som är baserad på rapsolja
 • Minska pappersspill per levererad trycksak
 • Återvinning av offsetplåtar
 • Återvinning av spillpapper
 • Destruktion av kemi genom Stena Recycling AB
 • Använda lågenergilampor
 • Sträva efter att minska resor och transporter
 • Sortering av avfall.