Det personliga tryckeriet som ger dig mycket tryck för pengarna.

Grafo Tryck är ett tryckeri i Malmö som ägs och drivs av familjen Ahlbeck. Så har det varit sedan starten 1957. Idag är vi ett modernt och fullt utrustat offset och digitaltryckeri med egen efterbehandling i tryckeriet

Våra medarbetare

Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö

Lars Ahlbeck

Delägare, vd

Försäljning

Tel. 040-16 59 59

lars@grafotryck.se

Håkan Ahlbeck

Delägare

Prepress, It, försäljning

Tel. 040-16 59 55

ha@grafotryck.se

Peter Ahlbeck

Delägare

Digitaltryck , logistik, efterbehandling

Tel. 040-16 59 52

pa@grafotryck.se

Tony Nilsson

Offset och digitaltryck

Tel. 040-16 59 50

Tryckeriet Grafo Tryck Snart 60 år

Grafo Tryck Ahlbeck AB

Lite tryckerihistoria…

Grafo Tryck startades 1957 på Ystadvägen i Malmö av Stig Ahlbeck. De första åren efter starten var den huvudsakliga produkten bryggerietiketter. På den tiden fanns det ett flertal lokala bryggerier och det trycktes många etiketter till sockerdricka och andra läskedrycker. 1982 flyttades tryckeriet hem till villan på Rudbecksgatan. Allt eftersom anslöt fler familjemedlemmar, först Stigs fru Ulla, sedan sönerna Lars, Håkan och Peter. 1993 flyttade företaget till den nuvarande lokalen på Riddaregatan 2.

 

Nästa steg var att anställa "utanför" familjen. Lars-Ove, Tony, June och Ola började på tryckeriet. Idag drivs tryckeriet av de tre bröderna Lars, Håkan och Peter. Tony arbetar fortfarande kvar.  2007 firade tryckeriet 50-årsjubileum.

 

Den tekniska utvecklingen har som bekant varit svindlande. Tekniken förnyas ständigt och verksamheten har därför breddats. Från de gamla boktrycksmaskinerna till dagens moderna offset- och digitalpressar samt storformatsskrivare. Sommaren 2016 köptes den senaste digitalpressen in. Nu har man möjlighet att trycka med än högre kvalité och partiellt uv-lack. Man kan kör dessutom häften med fyrkantsrygg online upp till 50 sidor. Pressen klarar också att trycka matt papper och papper med struktur med mycket bra resultat.

 

Tryckeriet satsar på att med hjälp av anpassad utrustning, även i framtiden, kunna tillgodose kunders önskemål om bra service och snabb leverans.

Miljöpoicy

Trycker med minsta möjliga miljöpåverkan

VI GÖR VAD VI KAN FÖR ATT BEVARA VÅR MILJÖ

Grafo Tryck Ahlbeck AB är ett tryckeri beläget i Malmö. Vår strävan är att trycksaker ska produceras med minsta möjliga miljöpåverkan. Vårt arbete på både kort och lång sikt präglas av ständig förbättring och förebyggande insatser för att förhindra uppkomst av förorening och avfall.

RIKTLINJER

 • Följa lagar och förordningar och om möjligt överträffa dessa
 • Använda inställningsark mer än en gång för att minimera mackulatur
 • Planera tryck jobben efter färg så att det blir så få rengöringar som möjligt
 • Trycka på miljömärkt papper
 • Minimera användandet av kemikalier
 • Använda tryckfärg som är baserad på rapsolja
 • Minska pappersspill per levererad trycksak
 • Återvinning av offsetplåtar
 • Återvinning av spillpapper Destruktion av kemi genom Stena Recycling AB
 • Använda lågenergilampor
 • Sträva efter att minska resor och transporter
 • Sortering av avfall.

Grafo Tryck Ahlbeck AB | Riddaregatan 2, 216 15 Malmö | Tel 040-16 59 50 | info@grafotryck.se

Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö

DET PERSONLIGA TRYCKERIET SOM GER DIG MYCKET TRYCK FÖR PENGARNA.
Grafo Tryck är ett tryckeri i Malmö som ägs och drivs av familjen Ahlbeck. Så har det varit sedan starten 1957. Idag är vi ett modernt och fullt utrustat offset och digitaltryckeri med egen efterbehandling i tryckeriet

Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö

Grafo Tryck Ahlbeck AB | Riddaregatan 2,

216 15 Malmö

Tel 040-16 59 50 | info@grafotryck.se

Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö

Grafo Tryck Ahlbeck AB

LITE TRYCKERIHISTORIA…

Grafo tryck startades 1957 på Ystadvägen i Malmö av Stig Ahlbeck. De första åren efter starten var den huvudsakliga produkten bryggerietiketter. På den tiden fanns det ett flertal lokala bryggerier och det trycktes många etiketter till sockerdricka och andra läskedrycker. 1982 flyttades tryckeriet hem till villan på Rudbecksgatan. Efterhand anslöt fler familjemedlemmar. Först kom Stigs fru Ulla, sedan sönerna Lars, Håkan och Peter. 1993 flyttade företaget till den nuvarande lokalen på Riddaregatan 2.

 

Nästa steg var att anställa "utanför" familjen. Lars-Ove, Tony, June och Ola började på tryckeriet. Tony arbetar fortfarande kvar hos oss. Nu är det de tre bröderna Lars, Håkan och Peter som driver tryckeriet. Den tekniska utvecklingen har som bekant varit svindlande. Tekniken förnyas ständigt och vår verksamhet har breddats. Från de gamla boktrycksmaskinerna till dagens moderna offset- och digitalpressar samt storformatsskrivare.

 

 

2007 firade vi 50-årsjubileum och visade upp vår nya digitalpress. Sommaren 2016 köpte vi ny digitalpress med offsetkvalité. Vi ser det som en stor utmaning att med hjälp av anpassad utrustning, även i framtiden, kunna tillgodose våra kunders önskemål om bra service och snabba leveranser.

 

MILJÖPOICY

Trycker med minsta möjliga miljöpåverkan

VI GÖR VAD VI KAN FÖR ATT BEVARA VÅR MILJÖ

Grafo Tryck Ahlbeck AB är ett tryckeri beläget i Malmö. Vår strävan är att trycksaker ska produceras med minsta möjliga miljöpåverkan. Vårt arbete på både kort och lång sikt präglas av ständig förbättring och förebyggande insatser för att förhindra uppkomst av föroreningar och avfall.

 • Följa lagar och förordningar och om möjligt överträffa dessa.
 • Använda inställningsark mer än en gång för att minimera mackulatur
 • Planera tryck jobben efter färg så att det blir så få rengöringar som möjligt
 • Trycka på miljömärkt papper
 • Minimera användandet av kemikalier
 • Använda tryckfärg som är baserad på rapsolja
 • Minska pappersspill per levererad trycksak
 • Återvinning av offsetplåtar
 • Återvinning av spillpapper Destruktion av kemi genom Stena Recycling AB
 • Använda lågenergilampor
 • Sträva efter att minska resor och transporter
 • Sortering av avfall.
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö

Grafo Tryck Ahlbeck AB | Riddaregatan 2, 216 15 Malmö

Tel 040-16 59 50 | info@grafotryck.se

Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö
Tryckeri i Malmö Grafo Tryck i Malmö